دانلود فیلم,سریال,کارتون و انیمیشن (IVID.mihanblog.com) 1-مرجع دانلود فیلم,سریال,کارتون و انیمیشن 2-انتشار مطالب وبلاگ با ذکر منبع مجاز هست. 3-فیلم,سریال,کارتون یا انیمیشن مورد نظر خود را در قسمت نظرات آخرین مطلب بنویسید تا در اولین فرصت برای دانلود قرار بدیم. 4-درصورتی که لینک دانلود مطلبی مشکل داره در قسمت نظرات همون مطلب بنویسید تا در اسرع وقت مشکل رو برطرف کنیم. 5-اگر کلیپی رو با کیفیت بالاتر نیاز دارید در قسمت نظرات همون کلیپ کیفیت مورد نظر و ایمیلتون رو بنویسید تا لینک دانلود رو براتون ارسال کنیم. http://ivid.mihanblog.com 2018-08-15T13:45:47+01:00 text/html 2015-11-07T21:43:24+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا پرواز با جت پک بر فراز آسمان دبی کنار بزرگ ترین ایرباس A-380 http://ivid.mihanblog.com/post/373 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/a5ju_3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 14.9 مگابایت | 4.5 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 1 دقیقه و 40 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/1wc0ubxv8fru.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/rsu58evys3ag.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-10-28T21:08:30+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا شلیک های بی نظیر با اسلحه اسباب بازی http://ivid.mihanblog.com/post/371 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/ndbr_mqdefault.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 105.4 مگابایت | 25.3 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 04 دقیقه و 49 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/c6k4lns71hi9.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/zrwqricapiuk.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-10-13T18:08:07+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا پرتاب کردن افراد در برکه با تیرکمان! http://ivid.mihanblog.com/post/370 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/u9ei_1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 70.4 مگابایت | 18.2 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 3 دقیقه و 33 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/m2y5irxtzwgf.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/8kpl0ytf4oiu.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-10-09T10:13:26+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا بمب تزار (بمب هیدروژنی AN602) قوی‌ترین بمب اتمی آزمایش شده تاکنون http://ivid.mihanblog.com/post/369 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/jbsv_2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">توضیحات : </font></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> </b></font></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold" color="#3366FF"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><b>این بمب توسط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی طراحی شده و میزان بازدهی آن را حدود ۱۰۰ مگاتن تی‌ان‌تی پیش بینی کردند؛ ولی عملکرد واقعی بمب در آزمایش حدود ۵۰ مگاتن، به منظور کاهش ذرات رادیوکتیو بود. این عملکرد یکی از موفق‌ترین تلاش ها برای کاهش ذرات رادیواکتیو بود و این بمب پاک‌ترین بمب هسته‌ای از نظر ذرات خطرناک رادیواکتیو می‌باشد که تاکنون ساخته شده‌است.انفجاری با قدرت 50 مگاتن یعنی 1400 بار قوی تر از مجموع انفجار دو بمب اتمی آمریکا در جنگ دوم جهانی و 10 برابر قوی تر از قدرت تمام انفجارهای صورت گرفته در جنگ جهانی دوم! تنها یک بمب از این نوع ساخته و در تاریخ ۳۰ اکتبر سال ۱۹۶۱ در مجمع‌الجزایر نوایا زملیا آزمایش شد.نمونه‌های باقی‌مانده از روکش بمب در موزه تسلیحات هسته‌ای روسیه، ساروف (آرزاماس-۱۶)، و موزه تسلیحات هسته‌ای و مؤسسه تحقیقات فنی فیزیک روسیه، سنژینسک (چلیابینسک-۷۰)، نگهداری می‌شوند<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<br><br></b></p></font></font></div><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b> کیفیت : 360p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 1.3 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 00 دقیقه و 40 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک دانلود :</font></font></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/objjrjh4f9uk.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-10-09T09:47:56+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا ساخت هولوگرام سه بعدی با کمک گوشی هوشمند http://ivid.mihanblog.com/post/368 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/564_mqdefault.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>توضیحات :</b></font></font><br><p dir="rtl" style="text-align: right;"><font color="#3366FF"><b><font face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12pt;">شما می توانید به کمک نمایشگر های گوشی همراه یا تبلت، تصاویر سه بعدی زیبایی بسازید. برای این منظور کافی است یک هرم از جنس تلق شفاف داشته باشید .</span><span style="font-size: 12pt;">اگر هرم تلقی را روی نمایشگر قرار دهید و فیلمهای خاص هولوگرام را پخش کنید تصاویر سه بعدی ظاهر می شوند.</span></font></b></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 26.4 مگابایت | 7.7 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 2 دقیقه و 21 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/m4oxo8a3730d.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/5dylrx16lmoz.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" align="bottom" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-25T09:52:12+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا پرواز روی دریا با جت پک آبی! http://ivid.mihanblog.com/post/359 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/lw4l_2.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 72.5 مگابایت | 17.3 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 3 دقیقه و 17 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/ptf0xztjsntb.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/2auczphe5ah1.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-10T19:59:50+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا عجیب ترین و خارق العاده ترین سیستم های ایده آل که بدون سوخت کار میکنند! http://ivid.mihanblog.com/post/358 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/mvip_3.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 16.6 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 5 دقیقه و 56 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک دانلود :</font></font></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/ajo6pbwfxdvg.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-10T08:49:23+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا تریلر فیلم Terminator Genisys 2015 http://ivid.mihanblog.com/post/357 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/856q_4.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 34.4 مگابایت | 11.2 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 2 دقیقه و 32 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/c4v0oprxngmw.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/vudhvwfcjprp.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-10T08:28:54+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا آموزش ساخت چتر نجات متصل به توپ های هوایی! http://ivid.mihanblog.com/post/356 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/iia_5.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 26.5 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 5 دقیقه و 28 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک دانلود :</font></font></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/ga25pebk83wi.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-09T10:31:37+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا 50 صحنه از خنده دار ترین دوربین مخفیهای ترساندن افراد D: http://ivid.mihanblog.com/post/355 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/uplk_6.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 17.7 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 5 دقیقه و 05 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک دانلود :</font></font></b></font><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/r6zbbq9v02kn.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-09T09:23:54+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا سرسره آبی و سکوی پرتاب! http://ivid.mihanblog.com/post/354 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/a67q_7.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 59.4 مگابایت | 14.9 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 2 دقیقه و 50 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/a18hyagarviy.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/d8i09z9qbmc6.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-09T09:14:42+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا جادوی حلقه های چرخنده http://ivid.mihanblog.com/post/353 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/jxgt_8.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 14.5 مگابایت | 4.3 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 1 دقیقه و 41 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/g9rvcexvwtv1.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/1idf8j18fhps.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-09T07:37:32+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا پرش از ارتفاع 39 کیلومتری نوسط فلیکس بومگارتنر http://ivid.mihanblog.com/post/352 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/3ydw_9.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 19.7 مگابایت | 5.4 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 1 دقیقه و 31 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/z3e5xwa9v5em.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/5b4rj84y59ij.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-09T07:23:38+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا ثبت رکورد بالا رفتن از تاق استادیوم ومبلی در لندن http://ivid.mihanblog.com/post/351 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/23t_10.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 40.8 مگابایت | 10.5 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 2 دقیقه و 09 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/mvzchem4sudw.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/7me3h47ogfuv.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div> text/html 2015-09-06T23:16:26+01:00 ivid.mihanblog.com پارسا تریلر فیلم (Hitman: Agent 47 (2015 http://ivid.mihanblog.com/post/350 <br><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/dqvj_11.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>کیفیت : 360p | 720p</b></font></font><br><font face="Mihan-IransansBold"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>حجم کلیپ : 29.9 مگابایت | 9.6 مگابایت</b><br><b><br>مدت زمان کلیپ : 2 دقیقه و 30 ثانیه<br></b></font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br>فرمت : mp4<br></b></font></font><br><font color="#3333FF"><b><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">لینک های دانلود :</font></font></b></font><br><br><a href="http://uploadboy.com/83x9q5g3v8ot.html" target="" title=""><img src="http://i59.tinypic.com/1zh0jso.jpg" alt="" hspace="0" align="bottom" border="0" vspace="0"></a><font face="Mihan-Iransans"><b><font class="text4" size="3"><font class="text4"><font style="direction: rtl;" size="3"><br></font></font></font></b></font><font face="Mihan-IransansBold"><br><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><a href="http://uploadboy.com/rneqpo8byoku.html" target="" title=""><img src="http://i60.tinypic.com/30ab4vd.jpg" alt="" hspace="NaN" align="bottom" border="NaN" vspace="0"></a> <br></b></font></font></div>